Otwarcie odcinka ul. Jedności w Studzionce – przywrócenie rozkładu jazdy z dnia 28 lutego 2022r.

W związku z zakończeniem budowy drogi powiatowej nr 4103S tj, ul. Jedności w Studzionce- etap II informujemy , ze od dnia 3 października 2022r. przywraca się ruch kołowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Stenclówka do skrzyżowania z ul. Jordana (wylot od strony Wisły Małej). Wobec powyższego przywraca się rozkład jazdy  autobusu na linii „A” który obowiązywał  od 28 lutego 2022r.