INFORMACJA O KURSOWANIU AUTOBUSÓW PSZCZYŃSKIEJ KOMUNIKACJI GMINNEJ w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 23.12.2020– 3.01.2021

1. W dniach 23.12, 28.12 – 30.12.2020 Pszczyńska Komunikacja Gminna funkcjonować będzie wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze szkolne.

2. W dniach 24 i 31.12.2020 obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej, jednak skrócone zostanie funkcjonowanie komunikacji. Poniżej lista ostatnich kursów. Podane odjazdy są godzinami odjazdu z przystanku początkowego ostatniego kursu.

linia skąd dokąd Ostatni kurs 24.12 i 31.12.2020
A Pszczyna Centr. Przes. Studzionka Cmentarz 15:45
A Studzionka Cmentarz Pszczyna Centr. Przes. 16:40
B Pszczyna Centr. Przes. Studzienice Las 16:30
B Studzienice Las Pszczyna Centr. Przes. 15:55
C Pszczyna Polne Domy Ćwiklice Podlesie 12:20
C Ćwiklice Podlesie Pszczyna Polne Domy 13:10
D1 Pszczyna Centr. Przes. Pszczyna p. Czarków, Piasek 14:25
D2 Pszczyna Centr. Przes. Pszczyna p. Piasek, Czarków 15:30
F1 Jankowice Patentus Jankowice Patentus 14:15
F2 Jankowice Patentus Jankowice Patentus 15:10

Późniejsze kursy nie zostaną wykonane.

3. W dniu 2.01.2021 obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, bez ograniczeń.

4. W dniach 25, 26, 27.12.2020, oraz 1.01 i 3.01.2021 Pszczyńska Komunikacja Gminna nie będzie funkcjonować.