INFORMACJA O KURSOWANIU AUTOBUSÓW PSZCZYŃSKIEJ KOMUNIKACJI GMINNEJ w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 23.12.2020– 3.01.2021

1. W dniach 23.12, 28.12 – 30.12.2020 Pszczyńska Komunikacja Gminna funkcjonować będzie wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze szkolne.

2. W dniach 24 i 31.12.2020 obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej, jednak skrócone zostanie funkcjonowanie komunikacji. Poniżej lista ostatnich kursów. Podane odjazdy są godzinami odjazdu z przystanku początkowego ostatniego kursu.

linia skąd dokąd Ostatni kurs 24.12 i 31.12.2020
A Pszczyna Centr. Przes. Studzionka Cmentarz 15:45
A Studzionka Cmentarz Pszczyna Centr. Przes. 16:40
B Pszczyna Centr. Przes. Studzienice Las 16:30
B Studzienice Las Pszczyna Centr. Przes. 15:55
C Pszczyna Polne Domy Ćwiklice Podlesie 12:20
C Ćwiklice Podlesie Pszczyna Polne Domy 13:10
D1 Pszczyna Centr. Przes. Pszczyna p. Czarków, Piasek 14:25
D2 Pszczyna Centr. Przes. Pszczyna p. Piasek, Czarków 15:30
F1 Jankowice Patentus Jankowice Patentus 14:15
F2 Jankowice Patentus Jankowice Patentus 15:10

Późniejsze kursy nie zostaną wykonane.

3. W dniu 2.01.2021 obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, bez ograniczeń.

4. W dniach 25, 26, 27.12.2020, oraz 1.01 i 3.01.2021 Pszczyńska Komunikacja Gminna nie będzie funkcjonować.

Informacja

Zmiana trasy linii D

Od dnia 29 czerwca 2020 r. przywrócona zostanie pierwotna trasa linii D. Autobusy Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej linii D1 będą kursować po trasie Pszczyna – Czarków – Piasek – Pszczyna, natomiast autobusy linii D2 po trasie Pszczyna- Piasek- Czarków- Pszczyna.

Rozkłady jazdy obowiązujące od dnia 29.06.2020 r.:

rozkład linii D1 Pszczyna – Czarków – Piasek – Pszczyna

rozkład linii D2 Pszczyna- Piasek- Czarków- Pszczyna

Informacja

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania na wszystkich liniach Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej (linie A, B, C, D1, D2, F1 i F2) od poniedziałku do piątku będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni wolne od nauki szkolnej.

Zmiana rozkładów jazdy i tras linii- od 3 lutego 2020 r.

Od dnia 3 lutego 2020 r. zostaną zmienione rozkłady jazdy linii Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej, oraz zmienione zostaną trasy przejazdu tych linii.

Zmiany obejmują m.in:

 • W związku z oddaniem do użytkowania ul. Pawiej w Wiśle Małej linia A będzie dojeżdżała do Studzionki.
 • Wydłużenie linii miejskich F1 i F2 do nowego przystanku Jankowice Przyśnicza Patentus. Nowy przystanek zlokalizowany jest na ul. Przyśniczej przy skrzyżowaniu z ul. Złote Łany.
 • Linie F1, F2 oraz linia A będą przejeżdżały ul. Srebrną zamiast ul. Księżycową. Na ul. Srebrnej zostały wykonane dwa nowe przystanki.
 • Na trasie linii A dla kursów które z ul. Turystycznej wjeżdżają na ul. Kasztanową w Łące, na ul. Kasztanowej został zlokalizowany nowy przystanek- przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.
 • Na ul. Rudawki w Rudołtowicach został zlokalizowany nowy przystanek. Przystanek ten będzie obsługiwany przez dwa kursy linii C.
 • Na ul. Sarenek w Jankowicach (70 m od skrzyżowania z ul. Zagajniki) został wykonany nowy przystanek. Przystanek ten będzie obsługiwany przez część kursów linii B.
 • Na ul. Kombatantów w Ćwiklicach został wykonany nowy przystanek. Autobusy linii C w kierunku przystanku Ćwiklice Podlesie będą obsługiwały przystanki na ul. 11 Listopada. Autobusy jadące z przystanku Ćwiklice Podlesie będą obsługiwały przystanki z na ul. Kombatantów.

  Poniżej rozkłady jazdy (obowiązują od dnia 03.02.2020 r.)

A Pszczyna- Studzionka- Pszczyna przez Łąkę, Wisłę Wielką, Wisłę Małą
B Pszczyna- Studzienice przez Jankowice
C Pszczyna- Ćwiklice przez Rudołtowice
D1 Pszczyna- Czarków
D2 Pszczyna- Czarków przez Piasek
F1 Pszczyna- Pszczyna
F2 Pszczyna- Pszczyna

Informacja o kursowaniu autobusów Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia

1. W dniach 23, 27, 30 grudnia 2019 Pszczyńska Komunikacja Gminna funkcjonować będzie jak w dni robocze w ferie.

2. W dniach 24 i 31 grudnia obowiązywać będą rozkłady jazdy w dni robocze w ferie, jednak skrócone zostanie funkcjonowanie komunikacji. Poniżej lista ostatnich kursów. Podane odjazdy są godzinami odjazdu z przystanku początkowego ostatniego kursu.

linia skąd dokąd Ostatni kurs 24 i 31 grudnia
A Pszczyna Wisła Mała 15:45
A Wisła Mała Pszczyna 16:51
B Pszczyna Studzienice 16:20
B Studzienice Pszczyna 16:05
C Pszczyna Ćwiklice 12:20
C Ćwiklice Pszczyna 13:10
D1 Pszczyna Czarków 16:28
D1 Czarków Pszczyna 15:48
D2 Pszczyna Czarków 16:20
D2 Czarków Pszczyna 15:45
F1 Pszczyna Pszczyna 14:15
F2 Pszczyna Pszczyna 15:00

Późniejsze kursy nie zostaną wykonane.

3. W dniach 25, 26, 29.12 i 1.01 Pszczyńska Komunikacja Gminna nie będzie funkcjonować.

Zmiana trasy linii A

UWAGA!

W związku z brakiem możliwości przejazdu ul. Pawią w Wiśle Małej, od dnia 2 września 2019 do odwołania wprowadzony zostanie objazd dla linii A.

Autobusy linii „A”, po obsłudze przystanku „Wisła Mała Skrzyżowanie” skierowane zostaną do przystanku „Wisła Mała Bociania”, który będzie jednocześnie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii.

Z obsługi zostaną wyłączone następujące przystanki:

 • Wisła Mała Kościół
 • Wisła Mała Pawia I
 • Wisła Mała Pawia II
 • Studzionka Jordana
 • Studzionka Cmentarz

Zmiana trasy linii D

Z uwagi na ograniczenia tonażowe wprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg na moście w Czarkowie, autobusy Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej linii D dróg kursują po skorygowanej trasie.

Autobusy oznaczone jako D1 będą kursowały na trasie Pszczyna (Plac Zwycięstwa) – Czarków (Kościół) – Pszczyna (Plac Zwycięstwa)

Autobusy oznaczone jako D2 będą kursowały na trasie Pszczyna (Szpital) – Piasek – Czarków (skrzyżowanie) – Piasek – Pszczyna (szpital).